Edicions anteriors

fZ21 – Primera edició

Girona

fZ22 – Segona edició

Salt i Girona