Equip Z

Coneix als membres de l’equip del festival.

Jurat

Coneix al jurat de l’edició fZ2023.

(JÚNIOR) Agnès Chiva

(JÚNIOR) Katja Diao

(JÚNIOR) Laura Pujol

(JÚNIOR) Marià Llop

(JÚNIOR) Pat Ruano

(SÈNIOR) Isidre Hernández

(SÈNIOR) Narcís Puig

(SÈNIOR) Sílvia Escuder

(SÈNIOR) Xavier Díaz